Úřední deska

Vyhledávání:
Podmínky výběru
Oblast Název Číslo jednací Zodpovídá Původce Vyvěšeno od Vyvěšeno do Vyvěšeno od Vyvěšeno do Dokument
Ostatní Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060874541 MÚBNLSB-OVS-15725/2023-HABIV Organizačně-správní oddělení Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 31.01.2023 22.02.2023 31.01.2023 22.02.2023
Ostatní oznámení o zahájení řízení - veřejné jednání (U+S): 32 řadových domů C3C4a venkovní rozvody kanaliza MÚBNLSB-OSÚÚPPP-134443/2022-KADNA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 31.01.2023 02.03.2023 31.01.2023 02.03.2023
Ostatní informace: 32 řadových domů C3C4a venkovní rozvody kanalizace, vodovodu, plynu a elektro NN, dešťová MÚBNLSB-OSÚÚPPP-135617/2022-KADNA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 31.01.2023 02.03.2023 31.01.2023 02.03.2023
Ostatní Rozhodnutí ze dne 25.1.2023-org. TAPAS BOREK, s.r.o - DP Borek nad Labem MÚBNLSB-OVS-15127/2023-HASZL Organizačně-správní oddělení Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 30.01.2023 15.02.2023 30.01.2023 15.02.2023
Ostatní výzva - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání: bytový dům A4B4 a parkovací stání MÚBNLSB-OSÚÚPPP-14277/2023-KADNA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 30.01.2023 15.02.2023 30.01.2023 15.02.2023
Ostatní Oznámení o zahájení řízení - vrtaná studna na p.p.č. 626/5 v k. ú. Jirny MÚBNLSB-OŽP-15029/2023-GOTNI Oddělení vodního hospodářství a ochrany životního prostředí Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 30.01.2023 15.02.2023 30.01.2023 15.02.2023
Ostatní Stanovení PÚP, ul. Dukelská a Kpt.Nálepky k.ú. Stará Boleslav - kNN MÚBNLSB-OD-12189/2023-MASPE Oddělení dopravy a silničního hospodářství Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 27.01.2023 13.02.2023 27.01.2023 13.02.2023
Ostatní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení: VŘ/SP OSPOD MÚBNLSB-KVÚ-12619/2023-MIKMO Kancelář vedení úřadu Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 26.01.2023 14.02.2023 26.01.2023 14.02.2023
Ostatní Stanovení ul. Lipová v k.ú. BNL - doplnění E13 k B1 MÚBNLSB-OD-154874/2022-MASPE Oddělení dopravy a silničního hospodářství Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 26.01.2023 13.02.2023 26.01.2023 13.02.2023
Ostatní Změna č. 3 ÚP Bašť - UD MÚBNLSB-OSÚÚPPP-13155/2023-STEAN Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 26.01.2023 08.03.2023 26.01.2023 08.03.2023
Ostatní Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny - MRATÍN NÁŠ DOMOV MÚBNLSB-OVS-12825/2023-CHVJA Organizačně-správní oddělení Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 25.01.2023 27.03.2023 25.01.2023 27.03.2023
Ostatní Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny - Pro Mratín MÚBNLSB-OVS-12828/2023-CHVJA Organizačně-správní oddělení Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 25.01.2023 27.03.2023 25.01.2023 27.03.2023
Ostatní Protokol o losování čísel - nové volby Mratín 2023 MÚBNLSB-OVS-12831/2023-CHVJA Organizačně-správní oddělení Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 25.01.2023 27.03.2023 25.01.2023 27.03.2023
Ostatní Stanovení-B29-kontejnery-Cís. Kuchynš MÚBNLSB-OD-148807/2022-KUBJA Oddělení dopravy a silničního hospodářství Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 25.01.2023 10.02.2023 25.01.2023 10.02.2023
Ostatní Zrušení výběrového řízení vyhlášeného 04.01.2023: VŘ/SP OSPOD MÚBNLSB-KVÚ-12236/2023-MIKMO Kancelář vedení úřadu Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 25.01.2023 10.02.2023 25.01.2023 10.02.2023
Ostatní Oznámení o zahájení řízení - udělení výjimky pro ČOV Předboj MÚBNLSB-OŽP-12678/2023-GOTNI Oddělení vodního hospodářství a ochrany životního prostředí Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 25.01.2023 10.02.2023 25.01.2023 10.02.2023
Ostatní Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování ÚP Křenek-ÚD MÚBNLSB-OSÚÚPPP-12150/2023-POBMA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 25.01.2023 27.02.2023 25.01.2023 27.02.2023
Ostatní Rexim Reality s.r.o. vyhlašuje konání dražby, č.j. 887DDE2022 MÚBNLSB-OVS-11946/2023-HASZL Organizačně-správní oddělení Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 24.01.2023 02.03.2023 24.01.2023 02.03.2023
Ostatní Žádost o vydání společného povolení - p.č.333/2 v k.ú.Líbeznice MÚBNLSB-OŽP-11718/2023-PROMI Oddělení vodního hospodářství a ochrany životního prostředí Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 24.01.2023 09.02.2023 24.01.2023 09.02.2023
Ostatní Stanovení PUP na akci: Čelákovice, Zahradní - vodovod MÚBNLSB-OD-10926/2023-KUBJA Oddělení dopravy a silničního hospodářství Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 24.01.2023 09.02.2023 24.01.2023 09.02.2023
Ostatní Stanovení PUP-Jirny, LeCo MÚBNLSB-OD-10704/2023-KUBJA Oddělení dopravy a silničního hospodářství Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 24.01.2023 09.02.2023 24.01.2023 09.02.2023
Ostatní Stanovení-zákaz ND Stankovského MÚBNLSB-OD-148805/2022-KUBJA Oddělení dopravy a silničního hospodářství Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 24.01.2023 09.02.2023 24.01.2023 09.02.2023
Ostatní Stanovení MÚP-B28-Kollárova MÚBNLSB-OD-148804/2022-KUBJA Oddělení dopravy a silničního hospodářství Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 23.01.2023 08.02.2023 23.01.2023 08.02.2023
Ostatní Stanovení PÚP, J.Truhláře k.ú. St. Bol. - přeložka kNN MÚBNLSB-OD-6722/2023-MASPE Oddělení dopravy a silničního hospodářství Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 23.01.2023 08.02.2023 23.01.2023 08.02.2023
Ostatní Stanovení PÚP -U Stabenovky-rekonstrukce MÚBNLSB-OD-9440/2023-KUBJA Oddělení dopravy a silničního hospodářství Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 20.01.2023 06.02.2023 20.01.2023 06.02.2023
Ostatní Stanovení MÚP - Šestajovice MÚBNLSB-OD-8989/2023-VANJO Oddělení dopravy a silničního hospodářství Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 20.01.2023 06.02.2023 20.01.2023 06.02.2023
Ostatní Stanovení PÚP-Martinov MÚBNLSB-OD-9218/2023-KUBJA Oddělení dopravy a silničního hospodářství Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 18.01.2023 03.02.2023 18.01.2023 03.02.2023
Ostatní Oznámení o době a místě konání voleb - II. kolo Volba prezidenta republiky MÚBNLSB-OVS-9469/2023-CHVJA Organizačně-správní oddělení Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 18.01.2023 03.02.2023 18.01.2023 03.02.2023
Ostatní Stanovení PÚP-Husinec, vedení kNN MÚBNLSB-OD-6924/2023-KUBJA Oddělení dopravy a silničního hospodářství Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 18.01.2023 03.02.2023 18.01.2023 03.02.2023
Ostatní Stanovení MÚP - lokalita V Ohradě, Podolanka MÚBNLSB-OD-135865/2022-KUBJA Oddělení dopravy a silničního hospodářství Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 18.01.2023 03.02.2023 18.01.2023 03.02.2023
Ostatní VV - Rozhodnutí - Stavební povolení - Zpomalení dopravy v ul. Třebízkého a okolí, Čelákovice MÚBNLSB-OD-128283/2022-KENJI Oddělení dopravy a silničního hospodářství Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 17.01.2023 02.02.2023 17.01.2023 02.02.2023
Ostatní Žádost o vydání spol. povolení – k.ú. Panenské Břežany MÚBNLSB-OŽP-7853/2023-TRMKA Oddělení vodního hospodářství a ochrany životního prostředí Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 17.01.2023 02.02.2023 17.01.2023 02.02.2023
Ostatní Rozhodnutí – průzkumný vrt na p.p.č. 1265/1, k.ú. BnL MÚBNLSB-OŽP-7975/2023-GOTNI Oddělení vodního hospodářství a ochrany životního prostředí Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 17.01.2023 02.02.2023 17.01.2023 02.02.2023
Ostatní Střednědobý výhled 24-27 KEP MÚBNLSB-OKCR-8273/2023-KOLM2 Odbor kultury a cestovního ruchu Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 17.01.2023 01.07.2024 17.01.2023 01.07.2024
Ostatní Rozpočet KEP 2023 MÚBNLSB-OKCR-8423/2023-KOLM2 Odbor kultury a cestovního ruchu Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 17.01.2023 01.07.2024 17.01.2023 01.07.2024
Ostatní Návrh OOP MÚBNLSB-OD-8227/2023-VANJO Oddělení dopravy a silničního hospodářství Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 17.01.2023 02.02.2023 17.01.2023 02.02.2023
Ostatní Záměr města pronajmout části pozemků p.č. 1033/1, 1090/2 a 1103 v k.ú. Brandýs nad Labem MÚBNLSB-OISMM-7627/2023-HAVBL Oddělení správy majetku Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 17.01.2023 14.02.2023 17.01.2023 14.02.2023
Ostatní oznámení o zahájení řízení - veřejné jednání (U+S): 8 rodinných domů C2, dělení pozemků, venkovní ro MÚBNLSB-OSÚÚPPP-151777/2022-KADNA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 16.01.2023 01.02.2023 16.01.2023 01.02.2023
Ostatní předání: Aktualizace plánu odpadového hospodářství SK - 2016 - 2025 MÚBNLSB-OVS-7974/2023-HABIV Organizačně-správní oddělení Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 16.01.2023 16.01.2023
Ostatní Vrtaná studna – na p.č. 2505/1, pro st. 2505/26 ev.č. 521 k.ú. Káraný MÚBNLSB-OŽP-6833/2023-MASMI Oddělení vodního hospodářství a ochrany životního prostředí Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 16.01.2023 01.02.2023 16.01.2023 01.02.2023
Ostatní Vrtaná studna – p.č. 3957/24, k.ú. Úvaly MÚBNLSB-OŽP-6178/2023-MASMI Oddělení vodního hospodářství a ochrany životního prostředí Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 16.01.2023 01.02.2023 16.01.2023 01.02.2023
Ostatní SpP-parkoviště BD Brázdimská 1552_Výzva-jednání MÚBNLSB-OD-7633/2023-VEVEM Oddělení dopravy a silničního hospodářství Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 16.01.2023 01.02.2023 16.01.2023 01.02.2023
Ostatní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení: VŘ/REFERENT OD SH MÚBNLSB-KVÚ-7592/2023-MIKMO Kancelář vedení úřadu Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 16.01.2023 03.02.2023 16.01.2023 03.02.2023
Ostatní Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování ÚP Dobročovice MÚBNLSB-OSÚÚPPP-6220/2023-POBMA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 16.01.2023 16.02.2023 16.01.2023 16.02.2023
Ostatní Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060872924 MÚBNLSB-OVS-6091/2023-HASZL Organizačně-správní oddělení Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 12.01.2023 02.02.2023 12.01.2023 02.02.2023
Ostatní Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060867145 MÚBNLSB-OVS-5405/2023-HASZL Organizačně-správní oddělení Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 11.01.2023 01.02.2023 11.01.2023 01.02.2023
Ostatní Výzva k odstranění vozidla Fiat Brava 1.9 s RZ 2S7 2478 MÚBNLSB-OISMM-4226/2023-FISVE Oddělení správy majetku Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 10.01.2023 13.02.2023 10.01.2023 13.02.2023
Ostatní Výzva k odstranění vozidla Peugeot Scénic s RZ 8U1 1307 MÚBNLSB-OISMM-4249/2023-FISVE Oddělení správy majetku Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 10.01.2023 13.03.2023 10.01.2023 13.03.2023
Ostatní Dotační programy pro rok 2023 MÚBNLSB-OSVZ-2820/2023-BALLE Oddělení sociálního zabezpečení Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 06.01.2023 11.04.2023 06.01.2023 11.04.2023
Ostatní Veřejná vyhláška - veřejné projednání ÚP Zápy - ÚD MÚBNLSB-OSÚÚPPP-2460/2023-POBMA Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 05.01.2023 16.02.2023 05.01.2023 16.02.2023
Ostatní Záměr města na změnu nájemní smlouvy na nájem částí pozemků v k.ú. Brandýs n/Labem a Stará Boleslav MÚBNLSB-OISMM-975/2023-HAVBL Oddělení správy majetku Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 04.01.2023 02.02.2023 04.01.2023 02.02.2023
Ostatní Záměr města propachtovat pozemek p.č. 1857/18 v k.ú. Stará Boleslav MÚBNLSB-OISMM-903/2023-HAVBL Oddělení správy majetku Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 04.01.2023 02.02.2023 04.01.2023 02.02.2023
Ostatní Záměr města prodat část pozemku p.č. 369/1 v k.ú. Brandýs nad Labem MÚBNLSB-OISMM-683/2023-HAVBL Oddělení správy majetku Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 04.01.2023 02.02.2023 04.01.2023 02.02.2023
Ostatní informace podle z. 250/2000 Sb. MÚBNLSB-OF-119/2023-JINJI Odbor finanční Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 02.01.2023 02.01.2024 02.01.2023 02.01.2024
Ostatní Soudní ex. JUDr. Exner vydává usnesení o dražbě č.j. 151 EX 233/22-311 MÚBNLSB-OVS-192/2023-HASZL Organizačně-správní oddělení Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 02.01.2023 03.02.2023 02.01.2023 03.02.2023
Ostatní Nabídka volného pracovního místa: OPERÁTOR IKT MÚBNLSB-KVÚ-157604/2022-MIKMO Kancelář vedení úřadu Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 28.12.2022 28.02.2023 28.12.2022 28.02.2023
Ostatní Veřejnoprávní smlouva č. 75/G/2022 MÚBNLSB-OKCR-152772/2022-KOLM2 Odbor kultury a cestovního ruchu Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 13.12.2022 15.12.2025 13.12.2022 15.12.2025
Ostatní Návrh OOP - Panenské Břežany MÚBNLSB-OD-150371/2022-VANJO Oddělení dopravy a silničního hospodářství Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 07.12.2022 23.12.2022 07.12.2022 23.12.2022
Ostatní Stanovení PÚP - Přezletice, ul. Kaštanová (IV-12-6029437) MÚBNLSB-OD-149406/2022-VANJO Oddělení dopravy a silničního hospodářství Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 07.12.2022 23.12.2022 07.12.2022 23.12.2022
Ostatní Návrh k Ž o stanovení, MK ul. Kralupská 1713 a 1714 k.ú. BNL - žlutá čára MÚBNLSB-OD-150103/2022-MASPE Oddělení dopravy a silničního hospodářství Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 07.12.2022 23.12.2022 07.12.2022 23.12.2022
Ostatní Návrh k Ž o stanovení MÚP, ul. Na Prádle k.ú. BNL - parkovací zóna MÚBNLSB-OD-150099/2022-MASPE Oddělení dopravy a silničního hospodářství Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 07.12.2022 23.12.2022 07.12.2022 23.12.2022
Ostatní Oznámení o návrhu OOP - MÚP Stankovského, Čelákovice MÚBNLSB-OD-149977/2022-KUBJA Oddělení dopravy a silničního hospodářství Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 07.12.2022 23.12.2022 07.12.2022 23.12.2022
Ostatní Zaměr na změnu smlouvy o nájmu nebytových prostor v č.p. 1723, ul. Zahradnická B1 MÚBNLSB-OISMM-148179/2022-PAPTA Oddělení správy majetku Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 06.12.2022 23.12.2022 06.12.2022 23.12.2022
Ostatní Záměr na změnu smlouvy o nájmu nebytového prostoru č. 4 v č.p. 371, B2 MÚBNLSB-OISMM-148170/2022-PAPTA Oddělení správy majetku Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 06.12.2022 23.12.2022 06.12.2022 23.12.2022
Ostatní Oznámení o odstranění a odstavení vozidla Ford Mondeo s RZ 7AB 9571 MÚBNLSB-OISMM-148295/2022-FISVE Oddělení správy majetku Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 02.12.2022 03.03.2023 02.12.2022 03.03.2023
Ostatní Katastrální úřad St. kraje vydává výzvu k přihlášení osob, č.j. RO 15/2020-209 MÚBNLSB-OVS-142605/2022-HASZL Organizačně-správní oddělení Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 21.11.2022 22.11.2023 21.11.2022 22.11.2023
Ostatní Veřejnoprávní smlouva 91/S/2022 MÚBNLSB-OKCR-138648/2022-KOLM2 Odbor kultury a cestovního ruchu Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 11.11.2022 12.11.2025 11.11.2022 12.11.2025
Ostatní Oznámení o odstranění a odstaveníb vozidla Peugeot 406 combi s RZ 1SE 1317 MÚBNLSB-OISMM-136322/2022-FISVE Oddělení správy majetku Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 07.11.2022 09.05.2023 07.11.2022 09.05.2023
Ostatní Veřejnoprávní smlouva MÚBNLSB-OSVZ-134087/2022-BALLE Oddělení sociálního zabezpečení Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 02.11.2022 03.11.2025 02.11.2022 03.11.2025
Ostatní Veřejnoprávní smlouva MÚBNLSB-OSVZ-133797/2022-BALLE Oddělení sociálního zabezpečení Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 02.11.2022 03.11.2025 02.11.2022 03.11.2025
Ostatní Katastrální úřad pro St. kraj vydává výzvu k přihlášení osob, č.j. RO-15/2020-209 MÚBNLSB-OVS-112428/2022-HASZL Organizačně-správní oddělení Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 19.09.2022 20.09.2023 19.09.2022 20.09.2023
Ostatní Poskytnutí dotace MÚBNLSB-OKCR-110309/2022-KOLM2 Odbor kultury a cestovního ruchu Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 14.09.2022 15.09.2025 14.09.2022 15.09.2025
Ostatní Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav přijme sociální/ho pracovnici/pracovníka OSPOD na dobu určito MÚBNLSB-KVÚ-97339/2022-MIKMO Kancelář vedení úřadu Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 19.08.2022 28.02.2023 19.08.2022 28.02.2023
Ostatní Veřejnoprávní smlouva - Respondeo MÚBNLSB-OSVZ-82379/2022-BALLE Oddělení sociálního zabezpečení Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 21.07.2022 22.07.2025 21.07.2022 22.07.2025
Ostatní Veřejnoprávní smlouvy - dotační program Města 2022 MÚBNLSB-OKCR-81983/2022-KOLM2 Odbor kultury a cestovního ruchu Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 20.07.2022 21.07.2025 20.07.2022 21.07.2025
Ostatní Veřejnoprávní smlouvy - dotace 2022 MÚBNLSB-OKCR-71563/2022-KOLM2 Odbor kultury a cestovního ruchu Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 29.06.2022 30.06.2025 29.06.2022 30.06.2025
Ostatní Veřejnoprávní smlouva - ACHP osobní asistence MÚBNLSB-OSVZ-69674/2022-BALLE Oddělení sociálního zabezpečení Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 24.06.2022 25.06.2025 24.06.2022 25.06.2025
Ostatní Veřejnoprávní smlouva - Nezávislý život MÚBNLSB-OSVZ-69133/2022-BALLE Oddělení sociálního zabezpečení Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 23.06.2022 24.06.2025 23.06.2022 24.06.2025
Ostatní Veřejnoprávní smlouva - RC Routa MÚBNLSB-OSVZ-68781/2022-BALLE Oddělení sociálního zabezpečení Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 22.06.2022 23.06.2025 22.06.2022 23.06.2025
Ostatní Veřejnoprávní smlouva - Arcidiecézní charita Praha - azylový dům MÚBNLSB-OSVZ-68793/2022-BALLE Oddělení sociálního zabezpečení Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 22.06.2022 23.06.2025 22.06.2022 23.06.2025
Ostatní Veřejnoprávní smlouva - Arcidiecézní charita Praha- nízkoprahové centrum MÚBNLSB-OSVZ-68796/2022-BALLE Oddělení sociálního zabezpečení Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 22.06.2022 23.06.2025 22.06.2022 23.06.2025
Ostatní Veřejnoprávní smlouva - Domácí hospic Nablízku MÚBNLSB-OSVZ-68798/2022-BALLE Oddělení sociálního zabezpečení Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 22.06.2022 23.06.2025 22.06.2022 23.06.2025
Ostatní Veřejnoprávn smlouva - Semiramis MÚBNLSB-OSVZ-68807/2022-BALLE Oddělení sociálního zabezpečení Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 22.06.2022 23.06.2025 22.06.2022 23.06.2025
Ostatní Veřejnoprávní smlouvy - dotace MÚBNLSB-OKCR-69095/2022-KOLM2 Odbor kultury a cestovního ruchu Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 22.06.2022 23.06.2025 22.06.2022 23.06.2025
Ostatní Veřejnoprávní smlouva MÚBNLSB-OSVZ-68808/2022-BALLE Oddělení sociálního zabezpečení Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 22.06.2022 23.06.2025 22.06.2022 23.06.2025
Ostatní Veřejnoprávní smlouva - Hospic Tempus MÚBNLSB-OSVZ-63822/2022-BALLE Oddělení sociálního zabezpečení Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 09.06.2022 10.06.2025 09.06.2022 10.06.2025
Ostatní Veřejnoprávní smlouva Oppová MÚBNLSB-OSVZ-63818/2022-BALLE Oddělení sociálního zabezpečení Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 09.06.2022 10.06.2025 09.06.2022 10.06.2025
Ostatní Dotace 2022 - veřejnoprávní smlouvy MÚBNLSB-OKCR-60917/2022-KOLM2 Odbor kultury a cestovního ruchu Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 02.06.2022 03.06.2025 02.06.2022 03.06.2025
Ostatní Dotace 2022 - smlouvy MÚBNLSB-OKCR-54682/2022-KOLM2 Odbor kultury a cestovního ruchu Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 18.05.2022 19.05.2025 18.05.2022 19.05.2025
Ostatní Dotační program města na rok 2022 - veřejnoprávní smlouvy MÚBNLSB-OKCR-47369/2022-KOLM2 Odbor kultury a cestovního ruchu Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 02.05.2022 02.05.2025 02.05.2022 02.05.2025
Ostatní Dotační program města 2022 - zveřejnění smluv MÚBNLSB-OKCR-46444/2022-KOLM2 Odbor kultury a cestovního ruchu Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 28.04.2022 28.04.2025 28.04.2022 28.04.2025
Ostatní Střednědobý váhled Knihovny Eduarda Petišky na období 2023 - 2026 MÚBNLSB-OKCR-130994/2021-KOLM2 Odbor kultury a cestovního ruchu Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 08.12.2021 01.02.2023 08.12.2021 01.02.2023
Ostatní Veřejnoprávní smlouva 17/S/2021 MÚBNLSB-OKCR-112580/2021-KOLM2 Odbor kultury a cestovního ruchu Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 20.10.2021 21.10.2024 20.10.2021 21.10.2024
Ostatní Veřejnoprávní smlouva 05/S/2021 MÚBNLSB-OKCR-90558/2021-KOLM2 Odbor kultury a cestovního ruchu Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 26.08.2021 27.08.2024 26.08.2021 27.08.2024
Ostatní Veřejnoprávní smlouva - Respondeo MÚBNLSB-OSVZ-78280/2021-BALLE Oddělení sociálního zabezpečení Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 22.07.2021 23.07.2024 22.07.2021 23.07.2024
Ostatní Veřejnoprávní smlouvy- dotační program města 2021 MÚBNLSB-OKCR-74433/2021-KOLM2 Odbor kultury a cestovního ruchu Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 14.07.2021 15.07.2024 14.07.2021 15.07.2024
Ostatní Veřejnoprávní smlouva 10/KS/2021 MÚBNLSB-OKCR-70801/2021-KOLM2 Odbor kultury a cestovního ruchu Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 01.07.2021 01.07.2024 01.07.2021 01.07.2024
Ostatní Veřejnoprávní smlouva - Nezávislý život MÚBNLSB-OSVZ-64802/2021-BALLE Oddělení sociálního zabezpečení Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 18.06.2021 19.06.2024 18.06.2021 19.06.2024
Ostatní Veřejnoprávní smlouva - Domácí hospic Nablízku MÚBNLSB-OSVZ-64803/2021-BALLE Oddělení sociálního zabezpečení Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 18.06.2021 19.06.2024 18.06.2021 19.06.2024
Ostatní Veřejnoprávní smlouva - RC Routa MÚBNLSB-OSVZ-64800/2021-BALLE Oddělení sociálního zabezpečení Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 18.06.2021 19.06.2024 18.06.2021 19.06.2024
Ostatní Veřejnoprávní smlouva - Brandýský Matýsek MÚBNLSB-OSVZ-64807/2021-BALLE Oddělení sociálního zabezpečení Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 18.06.2021 19.06.2024 18.06.2021 19.06.2024
Ostatní Veřejnoprávní smlouva - Semiramis MÚBNLSB-OSVZ-64809/2021-BALLE Oddělení sociálního zabezpečení Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 18.06.2021 19.06.2024 18.06.2021 19.06.2024
Ostatní Dotace 2021 - Veřejnoprávní smlouva Alexadra Oppová MÚBNLSB-OSVZ-60931/2021-BALLE Oddělení sociálního zabezpečení Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 09.06.2021 10.06.2024 09.06.2021 10.06.2024
Ostatní Dotace 2021 - Veřejnoprávní smlouva Hospis Tempus MÚBNLSB-OSVZ-60949/2021-BALLE Oddělení sociálního zabezpečení Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 09.06.2021 10.06.2024 09.06.2021 10.06.2024
Ostatní Dotace 2021 - Veřejnoprávní smlouva ACHP Nízkoprahové centrum MÚBNLSB-OSVZ-60963/2021-BALLE Oddělení sociálního zabezpečení Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 09.06.2021 10.06.2024 09.06.2021 10.06.2024
Ostatní Dotace 2021 - Veřejnoprávní smlouva ACH azylový dům MÚBNLSB-OSVZ-60966/2021-BALLE Oddělení sociálního zabezpečení Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 09.06.2021 10.06.2024 09.06.2021 10.06.2024
Ostatní Dotace 2021 - Veřejnoprávní smlouva ACHP osobní asistence MÚBNLSB-OSVZ-60959/2021-BALLE Oddělení sociálního zabezpečení Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 09.06.2021 10.06.2024 09.06.2021 10.06.2024
Ostatní Veřejnoprávní smlouvy - Dotační program města 2021 MÚBNLSB-OKCR-57802/2021-KOLM2 Odbor kultury a cestovního ruchu Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 02.06.2021 03.06.2024 02.06.2021 03.06.2024
Ostatní Dotace - veřejnoprávní smlouvy MÚBNLSB-OKCR-52360/2021-KOLM2 Odbor kultury a cestovního ruchu Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 19.05.2021 20.05.2024 19.05.2021 20.05.2024
Ostatní Veřejnoprávní smlouvy - dotace MÚBNLSB-OKCR-47085/2021-KOLM2 Odbor kultury a cestovního ruchu Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 07.05.2021 08.05.2024 07.05.2021 08.05.2024
Ostatní Veřejnoprávní smlouvy - dotace MÚBNLSB-OKCR-46648/2021-KOLM2 Odbor kultury a cestovního ruchu Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 06.05.2021 07.05.2024 06.05.2021 07.05.2024
Ostatní Veřejnoprávní smlouvy - dotace MÚBNLSB-OKCR-45628/2021-KOLM2 Odbor kultury a cestovního ruchu Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 04.05.2021 20.05.2024 04.05.2021 20.05.2024
Ostatní Veřejnoprávní smlouvy - dotace MÚBNLSB-OKCR-45608/2021-KOLM2 Odbor kultury a cestovního ruchu Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 04.05.2021 20.05.2024 04.05.2021 20.05.2024
Ostatní Veřejnoprávní smlouva KS-08,16,17, G-14/2021 MÚBNLSB-OKCR-42345/2021-KOLM2 Odbor kultury a cestovního ruchu Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 27.04.2021 29.04.2024 27.04.2021 29.04.2024
Ostatní Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě (dotace 2020) MÚBNLSB-OKCR-31867/2021-KOLM2 Odbor kultury a cestovního ruchu Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 29.03.2021 01.04.2024 29.03.2021 01.04.2024
Ostatní Dotace Veřejnoprávní smlouvy 2020 - S - 05,10 KS - 11 MÚBNLSB-OVS-115289/2020-HABIV Organizačně-správní oddělení Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 11.11.2020 05.06.2023 11.11.2020 05.06.2023
Ostatní Dotace - Veřejnoprávní smlouvy 2020/03/KI MÚBNLSB-OKCR-105402/2020-KOLM2 Odbor kultury a cestovního ruchu Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 13.10.2020 16.10.2023 13.10.2020 16.10.2023
Ostatní Dotace - veřejnoprávní smlouvy 2020 - S/06, G/11 MÚBNLSB-OKCR-93259/2020-KOLM2 Odbor kultury a cestovního ruchu Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 11.09.2020 12.09.2023 11.09.2020 12.09.2023
Ostatní Dotace - Veřejnoprávní smlouvy č. S/13,17, G/39/2020 MÚBNLSB-OKCR-86381/2020-KOLM2 Odbor kultury a cestovního ruchu Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 25.08.2020 28.08.2023 25.08.2020 28.08.2023
Ostatní Dotace - veřejnoprávní smlouvy KS/15/2020, G/30/2020 MÚBNLSB-OKCR-81121/2020-KOLM2 Odbor kultury a cestovního ruchu Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 11.08.2020 14.08.2023 11.08.2020 14.08.2023
Ostatní Dotace - veřejnoprávní smlouvy G 04,05,28, KS 06/2020 MÚBNLSB-OKCR-80114/2020-KOLM2 Odbor kultury a cestovního ruchu Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 10.08.2020 11.08.2023 10.08.2020 11.08.2023
Ostatní Dotace - veřejnoprávní smlouvy 2020/S/15,18,14,12,01,19 MÚBNLSB-OKCR-65697/2020-KOLM2 Odbor kultury a cestovního ruchu Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 01.07.2020 03.07.2023 01.07.2020 03.07.2023
Ostatní Dotace-veřejnoprávní smlouvy G/6, KS/4,8,19, S/4,9 MÚBNLSB-OKCR-62900/2020-KOLM2 Odbor kultury a cestovního ruchu Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 24.06.2020 26.06.2023 24.06.2020 26.06.2023
Ostatní Veřejnoprávní smlouva - ACH Praha osobní asistence, nízkoprahové centrum, azylový dům MÚBNLSB-OSVZ-54316/2020-BALLE Oddělení sociálního zabezpečení Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 03.06.2020 05.06.2023 03.06.2020 05.06.2023
Ostatní Dotace - veřejnoprávní smlouvy G-29, S-02,07,16, KS-14 MÚBNLSB-OKCR-52731/2020-KOLM2 Odbor kultury a cestovního ruchu Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 29.05.2020 29.05.2023 29.05.2020 29.05.2023
Ostatní Dotace - veřejnoprávní smlouvy 2020 - KS/13, KI/02 MÚBNLSB-OKCR-50366/2020-KOLM2 Odbor kultury a cestovního ruchu Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 25.05.2020 25.05.2023 25.05.2020 25.05.2023
Ostatní Veřejnoprávní smlouva - Oppová, Matýsek, Nablízku, Tempus MÚBNLSB-OSVZ-50423/2020-BALLE Oddělení sociálního zabezpečení Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 25.05.2020 25.05.2023 25.05.2020 25.05.2023
Ostatní Veřejnoprávní smlouva - Nezávislý život, Respondeo, Routa, Semiramis MÚBNLSB-OSVZ-50820/2020-BALLE Oddělení sociálního zabezpečení Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 25.05.2020 25.05.2023 25.05.2020 25.05.2023
Ostatní Dotace - veřejnoprávní smlouvy 2020-KS-01,02,05,10,G-16 MÚBNLSB-OKCR-47455/2020-KOLM2 Odbor kultury a cestovního ruchu Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 14.05.2020 15.05.2023 14.05.2020 15.05.2023
Ostatní Dotace - veřejnoprávní smlouvy 2020-KS-07,09,10,12 MÚBNLSB-OKCR-46003/2020-KOLM2 Odbor kultury a cestovního ruchu Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 11.05.2020 29.05.2023 11.05.2020 29.05.2023
Ostatní Dotace - veřejnoprávní smlouvy 2020-S-08, G-17 MÚBNLSB-OKCR-41811/2020-KOLM2 Odbor kultury a cestovního ruchu Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 28.04.2020 28.04.2023 28.04.2020 28.04.2023
Ostatní Dotace - veřejnoprávní smlouva S-21-2019 Dodatek č. 1 MÚBNLSB-OKCR-18318/2020-KOLM2 Odbor kultury a cestovního ruchu Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 17.02.2020 18.02.2025 17.02.2020 18.02.2025
Ostatní Dotace - veřejnoprávní smlouvy 10/S/2019, 23/S/2019, dodatek č. 1 MÚBNLSB-OKCR-131682/2019-KOLM2 Odbor kultury a cestovního ruchu Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 20.12.2019 21.12.2022 20.12.2019 21.12.2022
Ostatní Dotace - veřejnoprávní smlouva 2019-S 02, dodatek MÚBNLSB-OKCR-118920/2019-KOLM2 Odbor kultury a cestovního ruchu Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 18.11.2019 19.11.2024 18.11.2019 19.11.2024